Print

Vill du träffa kårens konsulent Mona Hamberg på plats i Holken, så boka ett möte genom ett mail till


Du är alltid välkommen att skicka din fråga till kårkonsulenten via

I akuta fall (om något rinner eller brinner) når du kårstyrelsen via