Kommande i kårkalendern

28 Sep
Kårstämma
Date Thu 18:30 - 22:00

Hej alla KLURiga!

Kårstyrelsen har just haft ett extra styrelsemöte med anledning av de skärpta covid-restriktionerna från den 29 oktober. Vi har samlat styrelsens riktlinjer för kåren i listan nedan. Det är en lång lista - men viktigt att alla tar del av den!

En scout känner ansvar för sig själv och andra - och nu är det extra viktigt att vi hjälps åt att ta ansvar!

Scouthälsningar från Patrull Ugglan (Kårstyrelsen)

Riktlinjer för kårens verksamhet under höstterminen Sollentuna Södra Scoutkår följer Folkhälsomyndigheten och Scouternas rekommendationer: Scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta men alla träffar bör hållas utomhus eller digitalt. Ledarsamlingar bör ställas in. En riskbedömning bör göras innan varje möte. Läs mer om riksorganisationen Scouternas rekommendationer här http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Kårstyrelsen har beslutat att tillämpa Folkhälsomyndighetens och Scouternas rekommendationer på följande sätt i kårens verksamhet:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller till och med den 19 november 2020 men kan förlängas. Eftersom kårens termin slutar i början av december ska dessa riktlinjer gälla kårens verksamhet under resterande del av höstterminen.

 • Avdelningsmötena kan fortsätta men alla möten ska hållas utomhus eller digitalt. (Tänk på att hålla avstånd.)

 • Riskbedömning ska göras av varje möte. Tänk igenom mötena för att identifiera och minimera risker. http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Covid-19-Riskanalys-foer-scoutk--rer-vid-hajker-och-laeger1.pdf

 • Om ledarna bedömer att det inte går att genomföra ett visst möte så kan ledarteamet bestämma att mötet ska ställ in. Om det är scouter i gruppen som inte klarar av att hålla avstånd på det sätt som ledarna har bestämt för mötet, kan ledarna behöva kontakta föräldrarna och be dessa scouter stanna hemma från mötena under resten av terminen.

 • Max två personer från varje avdelning får gå in i Holken samtidigt för att hämta utrustning till mötena. Regeln om max två personer samtidigt gäller i alla våra lokaler (köket, materialförrådet, utmanarrummet, Skutan med flera.)

 • Ledarsamlingar ställs in och planeringsmöten sker digitalt

 • Följande gäller för inplanerade aktiviteter under hösten

  • Hajker - dagshajker utomhus kan genomföras men övernattningar ska ställas in

  • Simning - simningstillfällen under hösten ställs in

  • Arbetsdagen - kan genomföras, men i anpassad form, fika serveras ute.

  • Pysseldagen - ställs in.

  • Kåravslutning - kommer inte att genomföras på vanligt sätt. Ytterligare information kommer.

  • Grötfester för Äventyrare och Utmanare - ställs in.

  • Granförsäljning - kommer att genomföras som vanligt.

  • Arbetsgrupper - respektive arbetsgrupp ska göra sin egen riskbedömning. Genomför bara nödvändig verksamhet och dela in er i par om ni måste träffas.

 • Utmanare - vi bedömer att utmanarna kan fortsätta att ha verksamhet i utmanarlagen så länge den sker digitalt eller utomhus med 1,5 meters avstånd. Däremot ska inga gemensamma utmanaraktiviteter genomföras. På samma sätt som för övriga personer i kategorin KLUR gäller för utmanarna att max två i taget tar fram material från Holken, Skutan, köket, materialförrådet, utmanarrummet etc. Tänk på att hålla avstånd även då. Utmanarna ska göra en riskbedömning inför varje möte som ska skickas till eller diskuteras med ledarna i god tid innan mötet.

Om du fortfarande har frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta Mona eller