Kommande i kårkalendern

28 Sep
Kårstämma
Date Thu 18:30 - 22:00

Hej alla KLURiga!

Snön bäddar in Holken i ett härligt mjukt täcke, och vårterminen har äntligen kommit igång! Vi fortsätter kårens verksamhet utomhus, eller med digitala möten - avdelningarna väljer vad som passar bäst! Nedan finns en länk till Scouternas tips på digitala aktiviteter, som inspiration.

Vi har samlat kårens riktlinjer för vår verksamhet i COVID19-tider lite längre ner, dessa kan komma att uppdateras med kort varsel.

Passar på att påminna om att det är ny larmkod till Holken och nytt lösenord till hemsidan, Wifi och datorn i Haket - kontakta en ledarkollega om du inte redan fått dem.

Konsulenten arbetar oftast hemifrån för närvarande, och har lite svårt att svara i Holkens telefon, men skicka ett mail så svarar jag så snart jag kan!

Snöiga hälsningar från Patrull Ugglan (Kårstyrelsen) genom Mona

 

1. Tips från Scoutservice:

Här finns massor av spännande förslag på digitala aktiviteter.

 

2. Riktlinjer för kårens verksamhet under vårterminen 2021

Sollentuna Södra Scoutkår följer Folkhälsomyndigheten och Scouternas rekommendationer: Scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta men alla träffar bör hållas utomhus eller digitalt. Ledarsamlingar bör ställas in eller hållas digitalt.

En riskbedömning bör göras innan varje möte. Läs mer om riksorganisationen Scouternas rekommendationer här http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/
Kåren följer även Sollentuna kommuns beslut och utvecklingen i närliggande skolor.

 

Kårstyrelsen har beslutat att tillämpa Folkhälsomyndighetens och Scouternas rekommendationer på följande sätt i kårens verksamhet:

 • Avdelningsmötena kan fortsätta men alla möten ska hållas utomhus eller digitalt. (Tänk på att hålla avstånd.)
 • Riskbedömning ska göras av varje möte. Tänk igenom mötena för att identifiera och minimera risker. http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Covid-19-Riskanalys-foer-scoutk--rer-vid-hajker-och-laeger1.pdf
 • Om ledarna bedömer att det inte går att genomföra ett visst möte så kan ledarteamet bestämma att mötet ska ställas in. Om det är scouter i gruppen som inte klarar av att hålla avstånd på det sätt som ledarna har bestämt för mötet, kan ledarna behöva kontakta föräldrarna och be dessa scouter stanna hemma från mötena så länge vi behöver ta hänsyn till restriktioner.
 • Max två personer från varje avdelning får gå in i Holken samtidigt för att hämta utrustning till mötena. Regeln om max två personer samtidigt gäller i alla våra lokaler (köket, materialförrådet, utmanarrummet, Skutan med flera.)
 • Ledarsamlingar ställs in och planeringsmöten sker digitalt
 • Följande gäller för inplanerade aktiviteter under våren:
  • Hajker - dagshajker utomhus kan genomföras men övernattningar ska ställas in
  • Simning - simningstillfällen bör förläggas till slutet av terminen, och bedömning om det då är genomförbart görs inför mötet.
  • Arbetsdagar - kan genomföras, men i anpassad form, fika serveras ute.
  • Arbetsgrupper - respektive arbetsgrupp ska göra sin egen riskbedömning. Genomför bara nödvändig verksamhet och dela in er i par om ni måste träffas.
 • Utmanare - utmanarlagen fortsätter ha möten digitalt eller utomhus med 2 meters avstånd. Däremot ska inga lag-gemensamma utmanaraktiviteter genomföras. På samma sätt som för övriga personer i kategorin KLUR gäller för utmanarna att max två i taget tar fram material från Holken, Skutan, köket, materialförrådet, utmanarrummet etc. Tänk på att hålla avstånd även då.
 • Nya riktlinjer kan börja gälla med kort varsel, så ny information kan komma med kort framförhållning.

Om du fortfarande har frågor, kontakta Kårstyrelsen.