Kommande i kårkalendern

28 Sep
Kårstämma
Date Thu 18:30 - 22:00

Ugglan Hoar

Ugglan Hoar är kårstyrelsens löpande information till kåren.

Hej alla KLURiga!

Kårstyrelsen har just haft ett extra styrelsemöte med anledning av de skärpta covid-restriktionerna från den 29 oktober. Vi har samlat styrelsens riktlinjer för kåren i listan nedan. Det är en lång lista - men viktigt att alla tar del av den!

En scout känner ansvar för sig själv och andra - och nu är det extra viktigt att vi hjälps åt att ta ansvar!

Scouthälsningar från Patrull Ugglan (Kårstyrelsen)

Riktlinjer för kårens verksamhet under höstterminen Sollentuna Södra Scoutkår följer Folkhälsomyndigheten och Scouternas rekommendationer: Scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta men alla träffar bör hållas utomhus eller digitalt. Ledarsamlingar bör ställas in. En riskbedömning bör göras innan varje möte. Läs mer om riksorganisationen Scouternas rekommendationer här http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Kårstyrelsen har beslutat att tillämpa Folkhälsomyndighetens och Scouternas rekommendationer på följande sätt i kårens verksamhet:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller till och med den 19 november 2020 men kan förlängas. Eftersom kårens termin slutar i början av december ska dessa riktlinjer gälla kårens verksamhet under resterande del av höstterminen.

 • Avdelningsmötena kan fortsätta men alla möten ska hållas utomhus eller digitalt. (Tänk på att hålla avstånd.)

 • Riskbedömning ska göras av varje möte. Tänk igenom mötena för att identifiera och minimera risker. http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Covid-19-Riskanalys-foer-scoutk--rer-vid-hajker-och-laeger1.pdf

 • Om ledarna bedömer att det inte går att genomföra ett visst möte så kan ledarteamet bestämma att mötet ska ställ in. Om det är scouter i gruppen som inte klarar av att hålla avstånd på det sätt som ledarna har bestämt för mötet, kan ledarna behöva kontakta föräldrarna och be dessa scouter stanna hemma från mötena under resten av terminen.

 • Max två personer från varje avdelning får gå in i Holken samtidigt för att hämta utrustning till mötena. Regeln om max två personer samtidigt gäller i alla våra lokaler (köket, materialförrådet, utmanarrummet, Skutan med flera.)

 • Ledarsamlingar ställs in och planeringsmöten sker digitalt

 • Följande gäller för inplanerade aktiviteter under hösten

  • Hajker - dagshajker utomhus kan genomföras men övernattningar ska ställas in

  • Simning - simningstillfällen under hösten ställs in

  • Arbetsdagen - kan genomföras, men i anpassad form, fika serveras ute.

  • Pysseldagen - ställs in.

  • Kåravslutning - kommer inte att genomföras på vanligt sätt. Ytterligare information kommer.

  • Grötfester för Äventyrare och Utmanare - ställs in.

  • Granförsäljning - kommer att genomföras som vanligt.

  • Arbetsgrupper - respektive arbetsgrupp ska göra sin egen riskbedömning. Genomför bara nödvändig verksamhet och dela in er i par om ni måste träffas.

 • Utmanare - vi bedömer att utmanarna kan fortsätta att ha verksamhet i utmanarlagen så länge den sker digitalt eller utomhus med 1,5 meters avstånd. Däremot ska inga gemensamma utmanaraktiviteter genomföras. På samma sätt som för övriga personer i kategorin KLUR gäller för utmanarna att max två i taget tar fram material från Holken, Skutan, köket, materialförrådet, utmanarrummet etc. Tänk på att hålla avstånd även då. Utmanarna ska göra en riskbedömning inför varje möte som ska skickas till eller diskuteras med ledarna i god tid innan mötet.

Om du fortfarande har frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta Mona eller

Hej alla KLURiga!

Nu har alla våra Bävrar fått uppleva sin första scoutceremoni, blivit invigda och fått sina kårhalsdukar ❤
Tidigare i veckan hade vi besök av Scouterna (riksorganisationen). De valde att ha sin personaldag för alla anställda från hela landet på Valborgsängen (och lite värme/ toaletter i Holken). Kul att få visa upp vår fina Holk för dem ?
Kårstyrelsen har haft sitt första ordinarie styrelsemöte, och bland annat pratat om det här
 • Läger sommaren 2021
 • Vill du vara med i kårens Lägerkommitté?
 • Förskolegården och förskolans saker
 • Reflexer - köp kårens reflexer och syns bättre i höstmörkret
Ha ett riktigt skönt höstlov önskar Patrull Ugglan (Kårstyrelsen) genom Mona
Läger sommaren 2021
Sommaren 2021 planerade vi för ett par olika läger.
Huvudspåret för kåren var Jamboree 2021 i Skåne, och ett separat spårarläger - men Jamboreen har just precis nu blivit flyttad till 2022.
Vi återkommer med tid och plats för kårens sommarläger när det gäller både spårare och övriga kåren.
Våra Utmanare har även möjlighet att åka på "Boomerang" på Vässarö, 24 juni - 7 juli.
Vill du vara med i kårens Lägerkommitté?
Till sommarlägret behöver vi en lägerkommitté som samordnar resa, lägerutrustning, intendentur, program och lite annat - vill du vara med så kontakta - gärna så snart som möjligt!
Förskolegården och förskolans saker
Jag får lite för ofta klagomål från vår förskola på att det leks med deras saker (rörigt/ trasigt) och springs på deras bänkar ute (fotspår). Förskolan är en viktig hyresgäst för oss, så jag ber er ledare att påminna era scouter om att inte röra deras saker, eller snedda alltför friskt när ni leker "Husknuten" :-)
Reflexer - köp kårens reflexer och syns bättre i höstmörkret
Du hittar dem i HolkShoppen i Holkens hall,15 kr/ styck, eller köp 2 för 25 kr.

Hej alla KLURiga!

Årets kårstämma avlöpte snabbt och smidigt, och vi tackar Helena Wollin som lotsade oss genom kvällen i egenskap av mötesordförande, och Patrik Sellstedt som höll i präntandet!
Vi vill även tacka Sara Bergström, Olof Helin, Ingalill Lindgren och Janne Lundkvist som slutar i styrelsen. Ingalill och Janne har axlat rollen som kassörer i kåren under många år, men de försvinner inte helt - de kommer glädjande nog finns kvar i Stiftelsen (som äger och förvaltar Holken) och Janne kommer vi även fortsättningsvis hitta i en och annan arbetsgrupp. Sara kommer finnas kvar som KUL (Kårutbildare).

Den nya styrelsen - Patrull Ugglan - har haft Kickoff på Frustunaby och planerat sitt arbete för det kommande året - vill du se vilka som sitter i styrelsen i år så hittar du oss på kårens hemsida http://sollentunasodra.se/ :-)
(Och även lite från Kickoffen på kårens Facebook eller Instagram )

Aktuellt i kåren just nu är:
LEDAR-kväll 16 oktober
Ansökan om kårens stipendier
Förtjänstmärken
Efterlysning

Härliga hösthälsningar från Patrull Ugglan (Kårstyrelsen) genom Mona

LEDAR-kväll 16 oktober kl 18
Fredagen den 16 oktober har vi bjudit in alla kårens ledare till en kväll med matlagning över öppen eld, ljusspår och lägerbål. Kom och lär känna fler av kårens ledare!
All info finns i mailet som skickades den 5/10, samt i SMEDJAN.
Anmäl dig i SMEDJAN senast 12/10!

OBS I mailet missade jag skriva sista anmälningsdag - ber om ursäkt för det :-( Den 12 oktober ska det alltså vara - så att Kårstyrelsen hinner förbereda kvällen!
(Vår ursprungliga ambition att bjuda in alla KLUR gick om intet på grund av covid -19 - men vi återkommer med nytt tillfälle för alla KLURiga när restriktionerna så tillåter).


Ansökan om kårens stipendier
Det börjar bli dags att söka kårens stipendier, och senast den 17/11 kl 18.00 vill vi ha Din ansökan/nominering i form av ett mail till
Stipendierna delas ut på kårens julavslutning.

Utmanarstipendiet
Kåren har möjlighet att dela ut ett antal stipendier för att uppmuntra utmanare som gjort som gjort något ”lite extra” för kåren eller bland sina utmanarkompisar! Stipendiet är på 4 000 kr och täcker största delen av en Blå Hajk eller Biscaya-upplevelse.
Man kan ansöka om stipendiet själv, eller nominera någon som man tycker har gjort sig förtjänt av det!

Regler för stipendium till Jan Haglunds minne
Kåren har möjlighet att årligen dela ut 1-3 stipendier á 5 000 kr vardera till ungdomar/ledare i Sollentuna Södra Scoutkår, för deltagande i scoutarrangemang i utlandet alternativt deltagande i utbildningar i utlandet i syfte att utvecklas inom scoutverksamheten.
Ansökan görs skriftligt med en motivering av hur stipendiet ska användas. Kårstyrelsen fattar beslut om vilka som ska få stipendier.
Man kan inte bli nominerad av andra och ansökan ska ske individuellt.

Förtjänstmärken
I samband med julavslutningen delar vi ut Förtjänstmärken till ledare och funktionärer som varit aktiva 5, 10, 15 eller 25 år. Vi försöker hålla koll med hjälp av SMED, men det är lätt att missa någon/ något år... Vet du att det är dags, eller saknar du ett märke som du inte haft möjlighet att ta emot de senaste åren så skicka ett mail till så att vi inte glömmer bort dig!

Efterlysning
Fram till i somras har vi haft en plastback i Materielförrådet, bredvid Muurikkorna, med extra långa stekspadar... Både lådan och stekspadarna var märkta "SSS MUURIKKA" och tänkta att användas just vid matlagning på Muurikka, under avdelningskvällar och hajker.
Efter sommaren hittar jag varken låda (en låg "snap-låda" ca 50x35 cm) eller stekspadar...
Nu har väldigt många frågat mig var de är - och jag har letat "överallt" - utan att hitta dem :-(
Är det NÅGON som vet var de kan ha hamnat?? Självklart kan jag köpa en ny uppsättning - men det känns lite slösigt - de är ganska dyra, och det känns onödigt att köpa nya om vi bara råkat "gömma" dem någonstans...
/Hälsningar från en smått uppgiven Mona