Rätt rad: X, 2, 1, X, 1, X, 2

Fråga 1: svar X.

Sveriges nationalblomma heter liten blåklocka. Den framröstades i en allmän omröstning i mars 2021. https://svenskbotanik.se/liten-blaklocka/

Fråga 2: svar 2.

Den främsta anledningen att hålla hastigheten till sjöss är att skydda strandkanter och bottnar i det grunda vattnet. Det är den viktigaste platsen för många växter och djur. https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/miljosmart-pa-sjon-fem-enkla-tips

Fråga 3: svar 1.

Scoutmetoden betyder “learning by doing.” Det är en metod för personlig och social utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. http://www.scouterna.se/om-scouterna/vad-ar-scouterna/scoutmetoden/

Fråga 4: svar X.

Sollentunas kommunvapen visar tre vikingaskepp i farleden mellan Saltsjön och Uppsala. Sollentuna kommunvapen visar att Sollentuna var en viktig knutpunkt mellan Saltsjön och Uppsala redan under järnåldern. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommunvapen

Fråga 5: svar 1.

Popcorn poppar vid 356 grader Fahrenheit, det innebär 180 grader Celsius. https://www.nyteknik.se/popularteknik/perfekta-sattet-att-poppa-popcorn-avslojat-6395393

Fråga 6: svar X.

I Sollentuna finns fyra naturreservat: Södra Järvafältet, Rösjöskogen, Törnskogen, och Tegelhagsskogen. https://www.sollentuna.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/naturomraden/

Fråga 7: svar 2.

https://www.orientering.se/sa-funkar-orientering/karttecken/

Svar utslagsfråga:

I burken finns det 311 popcorn.

Svar på tipsrundan med frågor till barn hittar du här: Svar på frågorna