Print

Vi i kårstyrelsen ansvarar för kårens verksamhet. Det innebär inte att vi gör allting själva, det finns en massa grupper och roller i kåren som ansvarar för olika delar. Vi ska se till att allt fungerar och rycka in där det inte fungerar lika bra. Det är ett väldigt varierande uppdrag, ett smakprov på det vi gör är att se till att:

Vi nås via

Marijn van der Sluijs - ordförande

Hanna Lekås - vice ordförande

Patrik Sellstedt - kassör

Andreas Vallin - ledamot

Elin Ljungdell - ledamot

Helene Åhsberg - ledamot

Joanna Leksell - ledamot

Linnea Neiderud - ledamot

Per "P2" Pettersson - ledamot

Axel Fahlström - utmanarrepresentant

Gustav Lundström - utmanarrepresentant

Iris Fredriksdottir - utmanarrepresentant

Mona Hamberg - adjungerad