Print

Vi i kårstyrelsen ansvarar för kårens verksamhet. Det innebär inte att vi gör allting själva, det finns en massa grupper och roller i kåren som ansvarar för olika delar. Vi ska se till att allt fungerar och rycka in där det inte fungerar lika bra. Det är ett väldigt varierande uppdrag, ett smakprov på det vi gör är att se till att:

Vi nås via

Hanna Lekås - ordförande

Douglas Öster - vice ordförande

Patrik Sellstedt - kassör

Elin Ljungdell - ledamot

Emil Isberg - ledamot

Helene Åhsberg - ledamot

Marijn van der Sluijs - ledamot

Per "P2" Pettersson - ledamot

Johan Hahlin - utmanarrepresentant

Vilma Bäcker - utmanarrepresentant

Mona Hamberg - adjungerad